Gubilište #2020

Gubilište By Mirko Kovač Gubili te Cijelo je Gubili te misti na epopeja prokazanih i moralno izopa enih figura Otac Sin do svoga kraja Ponavljanje je sudbine uvijek vje na novost Kova eva je izvornost u preuzimanju biblijsko neognosti
 • Title: Gubilište
 • Author: Mirko Kovač
 • ISBN: 9789532661279
 • Page: 305
 • Format: Hardcover
 • Gubilište By Mirko Kovač Cijelo je Gubili te misti na epopeja prokazanih i moralno izopa enih figura Otac Sin do svoga kraja Ponavljanje je sudbine uvijek vje na novost Kova eva je izvornost u preuzimanju biblijsko neognosti ke misaone sheme, koja se tako umjetni ki sna no preoblikovala u religijskome iskustvu Dostojevskoga i njegovu nihilizmu, u tomu to svu te inu tog iskustva prenosi u prCijelo je Gubili te misti na epopeja prokazanih i moralno izopa enih figura Otac Sin do svoga kraja Ponavljanje je sudbine uvijek vje na novost Kova eva je izvornost u preuzimanju biblijsko neognosti ke misaone sheme, koja se tako umjetni ki sna no preoblikovala u religijskome iskustvu Dostojevskoga i njegovu nihilizmu, u tomu to svu te inu tog iskustva prenosi u pripovjeda ev diskurs Tako roman istodobno lebdi u razli itim vremenima evokacijom djetinjstva pro lost , putovanjem sporim vlakom kroz bespu e sada njost i bijegom pred zmijom i smr u budu nost.
  Gubilište By Mirko Kovač
  • UNLIMITED KINDLE ✓ Gubilište - by Mirko Kovač
   Mirko Kovač

  About "Mirko Kovač"

  1. Mirko Kovač

   Mirko Kova was a Montenegrin and Croatian writer His works are mainly novels like Vrata od utrobe which won him the NIN Prize in 1978 , Gubili te and Kristalne re etke He lived in Belgrade but moved to Rovinj, Croatia, his wife s hometown, after Milo evi came to power.

  313 thoughts on “Gubilište”

  1. Malo previ e ju je je B92 senzacionalisti ki izreklamirala O ekivao sam ne to onako disidentsko, poput Seleni a ili Peki a, sofisticiranu kritiku tada nje diktature Umesto toga, dobio sam ovaj knji evni eksperiment, koji sam ipak ozbiljno shvatio i odlu io da stignem do kraja, ma koliko knjiga bila nepristupa na Me utim, na kraju nisam do ao ni do ega Mladala ki ambiciozno ali prenagla eno, tour de force pripovedanja priznajem , ali o emu ini mi se kao da je knjiga vi e pisana za knji evne kriti [...]


  2. Mislio sam o tome kako se nijedan pejza ne mo e do arati opisom ak su i slike nemo ne pred tim vje nim misterijem Dobar e dio stvarnosti na ovome svijetu ostati posve nepomi an i nepromjenjljiv, a mnogo toga nikada nitko ne e opisati


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *