Žmogus, kuriam nieko nereikėjo #2020

Žmogus, kuriam nieko nereikėjo By Rasa Aškinytė mogus kuriam nieko nereik jo mogus kuriam nieko nereik jo tre iasis Rasos A kinyt s romanas stilisti kai prat siantis ra ytojos gro in s k rybos linij pirmas romanas R ko nesugadinti pasirod m Tyto alba antrasis Lengviausi
 • Title: Žmogus, kuriam nieko nereikėjo
 • Author: Rasa Aškinytė
 • ISBN: 9785415023318
 • Page: 161
 • Format: Paperback
 • Žmogus, kuriam nieko nereikėjo By Rasa Aškinytė mogus, kuriam nieko nereik jo tre iasis Rasos A kinyt s romanas, stilisti kai prat siantis ra ytojos gro in s k rybos linij pirmas romanas R ko nesugadinti pasirod 2009 m Tyto alba antrasis Lengviausias, 2011 m Vaga.Laimantas Jonu ys apie roman mogus, kuriam nieko nereik jo Kaip ir dviejose ankstesn se autor s knygose, moni santyki kasdienyb ia ve mogus, kuriam nieko nereik jo tre iasis Rasos A kinyt s romanas, stilisti kai prat siantis ra ytojos gro in s k rybos linij pirmas romanas R ko nesugadinti pasirod 2009 m Tyto alba antrasis Lengviausias, 2011 m Vaga.Laimantas Jonu ys apie roman mogus, kuriam nieko nereik jo Kaip ir dviejose ankstesn se autor s knygose, moni santyki kasdienyb ia velgiama be sentiment , bet skvarbiu, analitiniu vilgsniu Tai daroma ne moksli kai , o literat ri kai aismingai Su kand ia bet nepikta, veikiau linksma ironija bandoma kvestionuoti kiekvien prastin santyki judes , kiekvien veiksm ir atoveiksm per paradoksus ir ypsen norima parodyti, kad viskas yra ne taip, kaip pavir utini kai atrodo Autor s k ryba vertinama u original stili , tikinamus persona us ir gyvenimo siu etus Be to, da nai i lenda Milorado Pavi iaus k rini dvasia Na, o juodasis humoras tur t patikti kad ir tiems, kurie atmintinai ino Daniilo Charmso k ryb Audrius O alasRasa A kinyt humanitarini moksl filosofijos magistr , ra o ne tik gro in s literat ros k rinius, bet ir etikos, filosofijos vadov lius Ar tu jauti man bent kruopelyt velnumo Jau iu, kaipgi nejausiu Kruopelyt jau iu, velnumo ne.
  Žmogus, kuriam nieko nereikėjo By Rasa Aškinytė
  • [KINDLE] ↠ Unlimited ↠ Žmogus, kuriam nieko nereikėjo : by Rasa Aškinytė ↠
   161 Rasa Aškinytė
  • thumbnail Title: [KINDLE] ↠ Unlimited ↠ Žmogus, kuriam nieko nereikėjo : by Rasa Aškinytė ↠
   Posted by:Rasa Aškinytė
   Published :2020-05-24T22:59:03+00:00

  About "Rasa Aškinytė"

  1. Rasa Aškinytė

   tvmuzos 2011 06 r

  173 thoughts on “Žmogus, kuriam nieko nereikėjo”


  1. Sudomin s met knygos apdovanojimas nuvyl Naujo ar kitokio po i rio santykius ar gyvenim kaip buvo teigiama knygos apra yme vargu ar pavyks surasti O ir pati istorija tikrai neorginali ir niekuom nei siskirianti Nepaisant to, domi min i ar savoti k valg surasti galima, tod l kart perskaityti rekomenduo iau.


  2. Kra tutinum knyga kiekvienas sakinys tobulumo vir n , bet visuma apskritai man visi kas niekalas Nieko negavau i ios knygos, tik jai atidaviau laik Nesigin iju, ra ytojos talentas akivaizdus, dirbis tuo labiau Netgi per daug Tuo ir nepatiko man is pasakojimas Po kieviena pastraipa jau iau kviepuojan i autor , m stan i , kaip mantriau sud lioti od ius, kaip keis iau i sireik ti Tiesiog negal jau nuo to pasprukti, negal jau sijausti, kiekvienu puslapiu vilkosi dirbtunumas Tiesiog ne tikino Nors pa [...]


  3. Psichodelika Ar verta met knygos vardo vertinau 3 vaig d mis u pastangas , u vietomis terptas domias mintis O iaip romanu nepavadin iau, veikiau trileriu Skonio reikalas Kiekvienas skaitovas vertins savaip.


  4. Amerikieti ki kalneliai vietomis visai nieko, vietomis pykina Tai kokios buvo kitos Metu knygos apdovanojimui nominuotososios jeigu apdovanojin gavo i


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *