Üvercinka #2020

Üvercinka By Cemal Süreya vercinka Cemal S reya ilk kitab vercinka de kt nda ya nda ilk iiri ark s Beyaz daha be y l nce yay mlanm gen bir airdi Bu kitapla a c l T rk iirinin en ok konu ulan en ok tart lan ak mlar ndan kinc
 • Title: Üvercinka
 • Author: Cemal Süreya
 • ISBN: -
 • Page: 496
 • Format: Paperback
 • Üvercinka By Cemal Süreya Cemal S reya, ilk kitab vercinka 1958 de kt nda, 27 ya nda, ilk iiri ark s Beyaz daha be y l nce yay mlanm gen bir airdi Bu kitapla a c l T rk iirinin en ok konu ulan, en ok tart lan ak mlar ndan kinci Yeni nin nc lerinden biri olaca n ne kendisi ne de bir ba kas bilebilirdi.Lirik, erotik, ideolojik S cak, t ls ml ve l ms z.T rk iiriniCemal S reya, ilk kitab vercinka 1958 de kt nda, 27 ya nda, ilk iiri ark s Beyaz daha be y l nce yay mlanm gen bir airdi Bu kitapla a c l T rk iirinin en ok konu ulan, en ok tart lan ak mlar ndan kinci Yeni nin nc lerinden biri olaca n ne kendisi ne de bir ba kas bilebilirdi.Lirik, erotik, ideolojik S cak, t ls ml ve l ms z.T rk iirinin kav ak noktas nda, tek ba na ayakta duran bir kitap.
  Üvercinka By Cemal Süreya
  • [Í Üvercinka || ✓ PDF Download by ✓ Cemal Süreya]
   496 Cemal Süreya
  • thumbnail Title: [Í Üvercinka || ✓ PDF Download by ✓ Cemal Süreya]
   Posted by:Cemal Süreya
   Published :2020-01-25T05:13:37+00:00

  About "Cemal Süreya"

  1. Cemal Süreya

   He graduated from the Political Sciences Faculty of Ankara University He was the editor in chief of the Papirus literary magazine Cemal S reya is a notable member of the Second New Generation of Turkish poetry, an abstract and postmodern movement created as a backlash against the popular based Garip movement Love, mainly through its erotic entity, is a popular theme of S reya s works S reya s poems and articles were published in magazines like Yeditepe, Yazko, Pazar Postas , Yeni Ulus, Olu um, T rkiye Yaz lar , Politika, Ayd nl k, and Somut.

  447 thoughts on “Üvercinka”

  1. Sizin hi baban z ld m benim bir kere ld , k r oldumy kad lar,ald lar g t rd ler,Babamdan bunu beklemezdim bunu,k r oldum.


  2. G l n tam ortas nda a l yorum Her ak am sokak ortas nda ld k e n m arkam bilmiyorum Azald n duyup duyup karanl kta Beni ayakta tutan g zlerinin nce ellerin vard yaln zl mla benim aramda Sonra birden kap lar a l verdi ard na kadar Sonra y z n ard ndan g zlerin dudaklar n Sonra her ey k p geldi Y ld zlar k yamet gibiydi kald r mda nk biraz evvel ya mur ya m t G zlerin sabah n sekizinde bana a k Ne g nah i lediysek yar yar ya imdi sen kalk p gidiyorsun.Git.G zlerin durur mu onlar da gidiyorlar Gits [...]


  3. Adam y ld zlara basa basa y r d nk biraz nce ya mur ya m t imdi sen kalk p gidiyorsun Git.G zlerin durur mu onlar da gidiyorlar Gitsinler.Oysa ben senin g zlerinsiz edemem bilirsinBen b t n h z nleri denemi im kendimdeBir bir denemi im b t n kelimeleriYeni s zler buldum bir nice seni g rmeyeliDaha geni bir g ky z nde soluk ald racak iire Ne g zel ok be endim.Ben mr mde a k nedir bilmedim


  4. imdi sen kalk p gidiyorsun Git.G zlerin durur mu onlar da gidiyorlar Gitsinler.Oysa ben senin g zlerinsiz edemem bilirsinx x x nce bir ellerin vard yaln zl mla benim aramdaSonra birden kap lar a l verdi ard na kadarSonra y z n onun ard ndan g zlerin dudaklar nSonra her ey k p geldiBir korkusuzluk ald y r d evremizdeSen kard n utanc n duvara ast nBen masan n st ne kodum kurallar Her ey i te b yle oldu nce  5. zellikle puan vermedim nk bir etkinlik i in okudum Ama ben iir insan de ilim Maalesef dinlemeyi ok severken okumak eziyet.
  6. Tomas Sedlacek, Descartes ile matematik ve mekani in , akl n ve ak lc l n ve hatta ger e in simgesi haline geldiklerini s yl yor Toplum modelleri, ekonomi matematik ile kurgulan yor derken, Heidegger in iirde ikamet eden insan yerine matematikte ikamet eden insan n geldi ini s yl yor Belki matematikten ziyade mekanik ve rasyonel bak n, duygular bast r p, akl n kalbe bask n geldi ini s ylemek daha anla l r Ancak tekrar tekrar tecr be edilen duygular n , sertle ip rasyonel kal plar hatta de i mez [...]


  7. Na unlar a s de yoksul Biri s f r n alt nda sekiz derece Birine atan atm tekmeyi i i ya Biri sizden bir sigara istiyor Sadece bir sigara ne sand n z l m y ld n m nde sayg yla an yorum.


  8. Cemal S reya kitab n ad n , G vercin Kanad tamlamas n n ilk harfini ve kanad n n da son iki hecesini atarak, olu turmu Hani, beni mi seviyorsun, Atat rk m diyor ya, Cemal Abi O hesap, iir kitaplar aras nda ayr m yap lmaz, ama ne yalan s yleyeyim, en sevdi im iirleri de bu kitapta.


  9. Ben nerde bir ift g z g rd mse Tuttum onu g zelce sana tamamlad m Sen binlerce ya yas n diye yapt m bunu Bir bunun i in yapt m Cemal S reya n n iirinin dolgunlu una ve g c ne s z s ylemeye ne hacet Alabildi ine estetik iir retiyor Keyif veriyor Ama i imi g c klayan bir ey de yok de il Kad n hi anlam yor Cemal S reya zaten erotizmiyle nl Ki iirini estetikle tiren eylerden biri tam da bu erotizm Ama kad n hem ma ukken hem de istenenken, bir obje olmaktan teye ge emiyor Cemal S reya iirinde Bu y zd [...]


  10. ben nerde bir ift g z g rd msetuttum onu g zelce sana tamamlad msen binlerce ya yas n diye yapt m bunubir bunun i in yapt m


  11. cemal s reyalde iirlerine orda burda sosyal medyada rastlard m ve be enirdimelime az sayfal iir kitab vercinka ge ince isminin farkl l yla dikkatimi ekmi , g vercin kanad n n birle mesinden yeni bir kelime t retmi airimizin bu hamlesi de ho uma gitmi ti.kin okurken h srana kap ld m sanki b t n m stehcen iirler bu kitapta toplan vermi Say n Tanr ya kal rsa seninle yatmak g nah daha nelerBo unaym gibi bunca uzamas sa lar n nBen b yle canl sa g rmedim mr mdeHer telinin i inde ayr bir kalb arp yorB [...]


  12. Afrika dedi in bir garip k taEl bilir lem bilirKi ekli bozulmas n diye Akdeniz inH l eskisi gibi izilirHaritalarda diye bir iire de ev sahibi kitap Ne dobra kitap Cem yay nevi nden kan bask s ndaki izimlerle ne g zel o alm bu kitap.
  13. Adam y ld zlara basa basa y r d nk biraz nce ya mur ya m t Cemal S ok ok g zel iirler yazm Okuyunca insan n kalbi yumu uyor.  14. Cemal S reya ile ilk tan mamd bu u ya ma kadar iir nam na pek de bir ey bilmem diye adderdim kendimi, hala yle Bir Orhan Veli bir Yeats ile iir insan olunamaz diye d n r m Ha bir de Cahit S tk Ama vercinka daki iirler, Cemal S reya n n m sralar , hakikaten denenmeliymi , onu g rd m Art k t m internetin u suz bucaks z k elerinde hep onun m sralar dolan rken insan d n p de bir geldikleri yeri g rmek istemez mi ster steyin.  15. Kad n kendini g sterdi usulcana ekingenlikle ko ulu beyaz usulcanaGittiler g zleri a ka ya amaya yang nGidip gelenler oldu gitti geldiler Bir Cemal S reya Ba yap t  16. Not quite my tempo ok fazla uzuv, organ Kitab bir kerede okuyup bitiren biri olarak s yl yorum ki u deyi leri g rmekten g na geldi ka lar n kar ma oturdu, boynunla uzanm t k, bacaklar n bana sar ld , sen gidiyorsun g zlerin durur mu onlar da gitsin, sa lar n n telleri nefes al yor, vesaire vesaire Kitaptan be endi im birka iiri tarihe not d elim genler, vercinka.  17. B y k bir ihtimalle lm t k ehir kan k yametti ayaklar m zdaG ky z n katlay p bir k eye koymu tukY ld zlar kald r mlara d k lm t b t n


  18. indeki iirler genel olarak g zel ve g zel mesajlarda veriyor Be endim Yava yava bir iir k lt r m olu uyor sanki.  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *