Hayat Güzeldir #2020

Hayat Güzeldir By İclal Aydın Hayat G zeldir clal Ayd n Hayat G zeldir program yla televizyon izleyicilerinin g nl nde yer edindi imdi bu program n ve bir o umuzun yak ndan tan d konuklar n n ona ya att klar n an msatt klar n tuttu u g nl k
 • Title: Hayat Güzeldir
 • Author: İclal Aydın
 • ISBN: -
 • Page: 364
 • Format: Paperback
 • Hayat Güzeldir By İclal Aydın clal Ayd n, Hayat G zeldir program yla televizyon izleyicilerinin g nl nde yer edindi imdi bu program n ve bir o umuzun yak ndan tan d konuklar n n ona ya att klar n , an msatt klar n , tuttu u g nl kleri, ald notlar , okuyucular yla payla yor clal Ayd n n Her eye ra men hayat g zeldir diyen yaz lar n okurken kalemindeki inceli i ve sihri fark edece in clal Ayd n, Hayat G zeldir program yla televizyon izleyicilerinin g nl nde yer edindi imdi bu program n ve bir o umuzun yak ndan tan d konuklar n n ona ya att klar n , an msatt klar n , tuttu u g nl kleri, ald notlar , okuyucular yla payla yor clal Ayd n n Her eye ra men hayat g zeldir diyen yaz lar n okurken kalemindeki inceli i ve sihri fark edece inize inan yoruz Asl nda bu bir avuntuydu ok can m yan yordu G rd klerimden ve g receklerimden Yalan, ihanet, riya, aresizlik Ge ti im yollar ve ezdi im kumlar hala g lgemi ta yorlar Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek, benim de kanatt klar m vard elbet Kendim avunurken bakt m ki avutuyorum Ben asl nda t m s zlerimi kendime y ksek sesle s yl yorum.
  Hayat Güzeldir By İclal Aydın
  • READ BOOK ☆ Hayat Güzeldir - by İclal Aydın
   364 İclal Aydın
  • thumbnail Title: READ BOOK ☆ Hayat Güzeldir - by İclal Aydın
   Posted by:İclal Aydın
   Published :2019-08-12T21:19:34+00:00

  About "İclal Aydın"

  1. İclal Aydın

   14 Eyl l 1971 de Memur olan ailesinin o d nemde Nev ehir de g revde olmalar nedeniyle Nev ehir de do du lk retim, lise ve y ksek reniminin bir k sm n Ankara da tamamlad Ortaokul ve lise y llar n yazarak ve tiyatro al malar yaparak ge irdi Orta nc s n ftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan al maya ba lad 1989 y l nda Ankara niversitesi Dil Tarih Co rafya Fak ltesi Tiyatro B l m n kazand 2 s n fta okulu b rak p Berlin e yerle ti Berlin de profesyonel tiyatro al malar yapt , e itli sosyal al malara ve workshop lara kat ld 1996 y l nda kesin bir kararla tiyatroyu b rakt ve T rkiye ye d nd 1997 y l nda televizyona ge ti Rol ald S cak Saatler dizisi ok sevildi HBB de g nd z ku a nda, 2 den 4 e ad nda kad nlara y nelik bir program sundu Bir s re Kanal D de, 1998 2000 y llar aras nda da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM de program yapt e itli dizilerde oynad 1990 y l ndan beri Tiyatro ve televizyon projeleri retiminde metin yazarl da yapan Ayd n n ilk kitab Hayat G zeldir 2001 y l nda okurla bulu tu Ard ndan Bitmi A klar Emanet isi 2003 , Yaz Bitmesin 2004 , G rd me Sevindim 2005 , Evlerin I klar Bir Bir Yanarken 2009 , Senin Ad n Bile Ge medi 2009 isimli kitaplar yay mland 2003 2005 y l aras nda haftal k bir kad n dergisinin yay n y netmenli ini yapt S yle iler ve g nl k k e yaz lar yazan ve medya yaz n alan nda niversiteler, sivil toplum kurulu lar ve vak flar taraf ndan pek ok ulusal d le lay k g r len clal Ayd n televizyon ve sinema oyunculu una da devam etmektedir.

  321 thoughts on “Hayat Güzeldir”

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *